Άτιτλο ΙII / Untitled III


Ανοιχτά σκοτάδι

Κλειστά σκοτάδι


Νερό κυλάει και ζεσταίνει

Την ατμόσφαιρα,


Φουντώνει ζεσταίνει και

Σε πνίγει.


Open darkness

Closed darkness


Water flows and warms

The atmosphere,


It flares up, heats and

Chokes you.


Ηλέκτρα ΜάιπαHarpies and Trees Book