Άτιτλο Ι / Untitled I


Όταν πέφτει η νύχτα

πρέπει να μένουν δύo.


Εσύ ως σώμα στο κρεβάτι,


Και το κρεβάτι ως έχει.


When the night falls

It has to be two.


You as a body in the bed


And the bed as it is.

Ηλέκτρα ΜάιπαHarpies and Trees Book