1/2

1/2 Ένα κείμενο σαν είναι

μετρημένο* | ως γλυκιά

συγχορδία ηχεί | |


* στα λόγια.

.

1/2 An essay when it is

metered* | sounds as a

sweet chord | |


*Words

.

Ηλέκτρα ΜάιπαHarpies and Trees Book