Άτιτλο ΙI / Unitled II


Κολάζ βουνών τραχύ

κομμένο με το χέρι.

Μαύρα.

Βαθύ φόντο μπλε.


Χιλιάδες σπέρματα σέρνονται

Με οργή στις πλαγιές,

Ψάχνοντας πόρο να απορροφηθούν.Collage of rugged mountains

Cut by hand.

Black.

Deep blue background.


A thousand sperm crawl

With anger on the slopes,

Searching pore to be absorbed.


Ηλέκτρα ΜάιπαHarpies and Trees Book