Σκουλήκια / Worms


Φάτε με

Φάτε με γυμνή


Φρόντισα χωρίς νεκρά κύτταρα,

Μέσα στη μπανιέρα


Φάτε με

Και ξύρισα ότι προεξείχεEat me

Eat me naked


I took care not to have dead skin cells,

Inside the tub


Eat me

And I shaved anything that protruded.


Ηλέκτρα ΜάιπαHarpies and Trees Book