Ισορροπία / Balance


Ζυγαριές, Ακτινογραφίες Θώρακος, Μηχανισμός Φωτισμού / Scales, Chest X-Ray, Lighting Mechanism
Size : 20 Ζυγαριές / 20 Scales,
Year : 2012
Σκέψεις / Thoughts

Χύτευση ρητίνης,Ήχος / Casting Resin,Sound
Size : 7 cm
Year : 2012

Χωρίς Τίτλο/ Untitled

Λάδι σε ριζόχαρτο / Oil on Rice Paper
Size : 180x250 cm
Year : 2012Χωρίς Τίτλο/ Untitled

Τσουβάλια, Μηχανισμός προβολής / Sack, Displaying Mechanism
Year : 2012